Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_37663ec8c83809de1a91d32d29e66941, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f59e3c93' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f5a157dd' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f5a164ac' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f5a78d28' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f5a9479e' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f5aea87d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f5af2e6f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f5b073e8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f5b26202' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f5b461eb' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dad5f5b82fa1' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
autor: Jerzy Bański
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 17
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
autor:
 • Jerzy Bański
okładka
 • aktualna ocena: 2.40/6
Carmen VÁZQUEZ VARELA, José María MARTÍNEZ NAVARRO – Local development and social capital: findings and insights in Castilla-La Mancha region (Spain)
Konrad Ł. CZAPIEWSKI – Intraregional peripheries of economic development – a case study of Mazovia Region in Poland
Vilém PECHANEC, Jaroslav BURIAN, Helena KILIANOVÁ, Vít VOŽENÍLEK, Jana SVOBODOVÁ –A participatory approach to spatial and environmental planning in different national perspectives
 
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.94/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
Region przygraniczny Lubelszczyzny jest obszarem o dużej odrębności i specyfice. Pogłębia ją dodatkowo istnienie granicy pomiędzy różnymi systemami gospodarczymi i politycznymi. Państwa, z którymi graniczy na tym odcinku Polska wybrały różne modele rozwoju politycznego i gospodarczego. Ponadto obszary położone w sąsiedztwie granicy charakteryzuje duże zróżnicowanie struktury przestrzennej i dynamiki rozwoju gospodarczego. Rozwój koncentruje się przede wszystkim na terenach w pobliżu przejść granicznych, natomiast obszary położone peryferyjnie, z dala od ważnych ciągów komunikacyjnych, są narażone na degradację społeczną i ekonomiczną.
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.58/6
Tony  Sorensen – Local development under uncertainty: Australia's rural experience
José A. Aldrey-Vazquez, Rubén C. Lois-Gonzales,
Román Rodriguez-Gonzalez – Territorial planning as support for local development. A methodology applied to Guatemala
Serhiy MOROZ – Challenges and perspectives of rural development in Ukraine
Jerzy BAŃSKI – Rural areas of economic success in Poland – diagnosis and conditioning
Antonín Vaishar, Jana Zapletalova – Microregional development in border regions of Czechia
Michael Sofer, Levia Applebaum – The emergence of farmers-entrepreneurs as local development agents in the rural space of Israel
Suman Sao, Ersad Ali – Strategies for the development of sericulture for rural development. Case study of Malda District of West Bengal, India
Ashley Gunter, Lukas Scheepers – Informal housing and community led Local Economic Development
Jesús Abraham Navarro Moreno – Agricultural conditionsand local development in Michoacán, Mexico
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.81/6
Strategia rozwoju województwa jest podstawowym dokumentem polityki regionalnej przygotowywanym przez samorząd województwa. Wyznacza cele i kierunki rozwoju regiony, tym samym jej zakres determinuje procesy rozwojowe. Strategia stanowi też punkt odniesienia dla powstających na poziomie regionu dokumentów programowych i planistycznych.
Autorzy podejmują próbę szczegółowej i krytycznej analizy strategii wojewódzkich w zakresie problematyki obszarów wiejskich. Głównym celem badania jest zdiagnozowanie i ocena aktualnych strategii rozwoju województw pod kątem celów i kierunków rozwoju wyznaczonych przez nie dla obszarów wiejskich.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.07/6
Jerzy BAŃSKI - Agriculture of Central Europe in the period of economic transformation
Valda BRATKA, Ligita MELECE, Liene DAMBINA  - Changes in Latvia's rural areas and agricultural sector between 1990 and 2004
Włodzimierz ZGLIŃSKI - The essential problems and the structure of Polish agriculture in the period of transformation
Tomáą DOUCHA, Emil DIVILA - Changes in Czech agriculture in the years 1990-2005
Stanislav MARTINÁT, Pavel KLAPKA,  Eva NOVÁKOVÁ - Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990
Peter SPIŠIAK, Ján FERANEC, Jan OT'AHEL, Jozef NOVÁČEK - Transition in the agricultural and rural systems in Slovakia after 1989
Bálint CSATÁRI, Jenö Zsolt FARKAS - Agrarian and rural development in Hungary, 1990-2005
Krassimira DIMITROVA KANEVA, Minka DIMITROVA ANASTASOVA-CHOPEVA - Agricultural and rural development in Bulgaria 
Marina TODOROVIC, Radmila MILETIĆ - Serbian agriculture - the problems and changes in recent years
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
Współczesny rozwój społeczny i gospodarczy w Polsce stwarza dogodne warunki do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. W niniejszym opracowaniu badano sukces gospodarczy w ujęciu przestrzennym. Przyjęto, że obszary sukcesu charakteryzuje pomyślny przebieg zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, które pobudzają lub wzmacniają rozwój jego struktury przestrzennej.
Sukces gospodarczy odnosi się przede wszystkim do obszarów miejskich, które rozwijają się bardzo intensywnie. Niemniej również na obszarach wiejskich pojawiają się przykłady sukcesu gospodarczego. Wśród nich można wyróżnić: lokalne ogniska sukcesu, obszary progresji i obszary konkurencyjnego rolnictwa. Lokalne ogniska sukcesu to gminy wiejskie lub zespoły gmin o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Wiejskie obszary progresji cechuje stały trend wzrostu gospodarczego. Z kolei obszary konkurencyjnego rolnictwa charakteryzują wysokie nakłady inwestycyjne na gospodarkę rolną.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
Intensywne zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce po 1989 roku wywarły również silny wpływ na dynamiczne przeobrażenia na obszarach wiejskich (np. upadek państwowych gospodarstw rolnych, pojawienie się bezrobocia, rozwój nowych funkcji gospodarczych). Geografia polskiej wsi stanowi pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbę kompleksowej analizy zjawisk, które zaszły na wsi w okresie transformacji.
wydawca: PWE
45.15
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
 
Dokonujące się współcześnie w Polsce przekształcenia społeczno-gospodarcze wywarły znaczący wpływ na rolnictwo. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku przyniosły wiele negatywnych zjawisk w gospodarce rolnej, ale obecnie stopniowo jej kondycja ulega poprawie. Jest to dobry moment do zdiagnozowania stanu rozwoju rolnictwa i temu przede wszystkim poświęcone jest to opracowanie.
 
wydawca: PWE
stara cena 58.80 PLN
49.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.12/6
Dziewiąty tom serii Studia Obszarów wiejskich powstały przy współpracy Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zespołu Badań Transformacji Obszarów Wiejskich z Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
Szósty tom serii Studia Obszarów wiejskich powstały przy współpracy Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zespołu Badań Transformacji Obszarów Wiejskich z Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.
 
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
Trzeci tom serii Studia Obszarów wiejskich powstały przy współpracy Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zespołu Badań Transformacji Obszarów Wiejskich z Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
Drugi tom serii Studia Obszarów wiejskich powstały przy współpracy Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zespółu Badań Transformacji Obszarów Wiejskich z Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.13/6
Pierwszy tom serii Studia Obszarów wiejskich powstały przy współpracy Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zespółu Badań Transformacji Obszarów Wiejskich z Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiła zmiana sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej, a wraz z nią wysoka dynamika procesów społecznych i gospodarczych na obszarze pogranicza zachodniego. Sytuacja ta stworzyła nowe szanse i wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego obszarów przygranicznych. Dotyczy to zwłaszcza pojawienia się nowych szans na ukształtowanie warunków sprzyjających spójności i aktywizacji gospodarczej tego obszaru poprzez, między innymi, uruchomienie programów inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych oraz zmniejszenie barier w ruchu granicznym i przepływie osób, usług i towarów.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.16/6
Publikacja jest efektem studiów prowadzonych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Budownictwa i Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury. Przedstawiono w niej wyniki badań na temat pokrycia gmin dokumentami planistycznymi na koniec 2005 roku. Analizie poddano materiały zawarte w ankiecie GUS pt. "Planowanie przestrzenne w gminach", dotyczącej wykonania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania we wszystkich gminach w Polsce. Badania prowadzono dla całego kraju oraz w wydzielonych pięciu kategoriach gmin reprezentujących obszary: metropolitalne, i inne ważniejsze zespoły miejskie, wzdłuż głównych korytarzy transportowych, o rozwiniętej funkcji turystycznej, wiejskie oraz objęte ochroną prawną przyrody.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.03/6
Niniejsza publikacja stanowi pierwotną wersję Raportu… z 2005 roku, wzbogaconą o nowsze przemyślenia oraz uwzględniającą zebrane uwagi krytyczne. Oprócz diagnozy stanu istniejącego przestrzennego zagospodarowania Polski na tle uwarunkowań przyrodniczych i społeczno--gospodarczych, przedstawiono również autorskie koncepcje dotyczące rozwoju regionalnego kraju, w oparciu o nowy system powiązań infrastruktury transportowej. Zamierzeniem autorów jest, aby publikacja stała się elementem dyskusji nad koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_37663ec8c83809de1a91d32d29e66941, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_37663ec8c83809de1a91d32d29e66941, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0