TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 8
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
autor:
 • Bogusław Dziadkiewicz
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
   
W książce zawarte są informacje : • o wariantach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi możliwych do wdrożenia w gminach • jakie dokumenty (uchwały, decyzje) mają obowiązek stworzyć organy gmin, aby nowy system funkcjonował • jak sprawować nadzór i kontrolę nad wykonywaniem obowiązków przez przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości Publikacja zawiera opatrzone szczegółowym komentarzem i objaśnieniami treści ponad 20 wzorów uchwał (m.in. nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami) oraz ponad 10 wzorów innych dokumentów (umów na odbiór odpadów, decyzji). Wszystkie wzory znajdują się również na dołączonym do książki CD-ROM-ie.
wydawca: Municipium
stara cena 145.00 PLN
122.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Praktyczny komentarz do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków napisany przez doświadczonego praktyka, który wyjaśnia, jak należy stosować w codziennej praktyce przepisy zarządzania systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w prawie oraz najnowsze orzecznictwo, komentarze i tezy z piśmiennictwa. Autor przywołuje aktualne wyroki i postanowienia sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. dotychczas niepublikowane.
wydawca: Municipium
stara cena 145.00 PLN
115.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.89/6
 
Poradnik „Prawa i obowiązki radnego” powstał, aby wesprzeć radnych w wykonywaniu trudnych i odpowiedzialnych obowiązków związanych z wypełnianiem mandatu. W poszczególnych rozdziałach poradnika zostały omówione prawa i obowiązki radnych. Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące ochrony prawnej radnego.
Poradnik wnikliwie wyjaśnia problemy związane z dietami, zwrotem kosztów podróży, oświadczeniami majątkowymi, ograniczeniami nałożonymi wobec radnych przez tzw. przepisy antykorupcyjne. Publikacja pomaga radnym w wypełnianiu ważnych procedur wiążących się z objęciem mandatu, m.in. dotyczących ślubowania, pierwszej sesji i wyboru przewodniczącego, jego zastępców oraz powołania komisji rad. Poradnik jest całościowym kompendium wiedzy dla radnych, m.in. dotyczącym budżetu i gospodarki finansowej, dostępu do informacji publicznej, zadań gmin i powiatów.
wydawca: Municipium
stara cena 75.00 PLN
67.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.45/6
 
Jak sprawnie i zgodnie z procedurami rozpatrzyć wniosek lub skargę?

Pierwszy podręcznik z tego zakresu uzupełniony przykładami prawidłowych rozstrzygnięć skarg i wniosków, które rzeczywiście miały miejsce. Zawiera również orzeczenia z pełnym uzasadnieniem oraz wzory dokumentów, uchwał i pism sporządzanych przez organy administracji publicznej. Dzięki temu stanowi niezastąpioną pomoc w działaniu urzędów administracji samorządowej oraz rad gmin i powiatów. Publikacja obejmuje opatrzoną szczegółowymi komentarzami analizę przepisów k.p.a. stosowanych przy rozstrzyganiu skarg i wniosków.
wydawca: Municipium
stara cena 115.50 PLN
99.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
 
Jedyny na rynku poradnik-informator przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych i ich zarządców.
Tylko tu znajdziesz informacje jak powinna wyglądać umowa na odbieranie odpadów komunalnych, jakie pojemniki zarządca powinien posiadać oraz jakie odpady selektywnie zbierać. Autor wyjaśnia zależności między wspólnotą, jej członkami oraz zarządcą, uwzględniając obowiązki każdego z tych podmiotów w zakresie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości. Znajdziesz w niej odpowiedz na wiele nurtujących praktyków pytań np. co zrobić, żeby mniej płacić za odbierane odpady, jakiego rodzaju odpady wspólnota ma segregować, z jaką częstotliwością zarządcy powinni pozbywać się odpadów. Książka uwzględnia aktualny stan prawny po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2005r
wydawca: Municipium
stara cena 80.85 PLN
72.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.90/6
 
Najpełniejsze na rynku, dwutomowe kompendium wiedzy o obrocie nieruchomościami dla osób związanych z samorządem terytorialnym i nie tylko. Książka opisuje obecny stan prawny, uwzględniając najnowsze nowelizacje przepisów.
Zebrane w rozdziałach wzory (118!) stanowią komplet dokumentów, z jakimi mamy do czynienia w pracy jednostek samorządu (cały zbiór w wersji gotowej do edycji i wydruku znajdziesz na załączonej płycie CD): * decyzje, * uchwały, * zarządzenia, * umowy, * wnioski, * pozwy, * oświadczenia, * postanowienia, * porozumienia, * wypowiedzenia, * wezwania, * ogłoszenia, * inne pisma oraz ponad 50 orzeczeń!
Całość jest opatrzona praktycznym i obszernym komentarzem, wyjaśnieniami i notami specjalistów od obrotu nieruchomościami. Autorzy nie unikają trudnych problemów, starają się wskazać rozwiązania nie tylko w sytuacjach typowych, ale przede wszystkim tych najbardziej skomplikowanych.
wydawca: Municipium
stara cena 178.50 PLN
159.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
 
"Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami w gminie" to najnowszy poradnik poświęcony zmianom w przepisach o odpadach oraz utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zmiany te w istotny sposób wpływają na zasady gospodarowania odpadami!
Tylko w tej książce zapoznasz się ze szczegółowym komentarzem prawnym omawiającym prawie wszystkie rodzaje dokumentów z zakresu gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminach. Do każdego komentarza dołączony jest wzór omawianego dokumentu. Wśród kilkudziesięciu wzorów znajdziesz:
* regulaminy utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
* gminne plany gospodarki odpadami,
* uchwały i zarządzenia dotyczące gospodarki odpadami,
* decyzje, ewidencje, wnioski, upomnienia, upoważnienia i wezwania, umowy.
Do książki załączona jest płyta CD zawierająca umieszczone w książce wzory dokumentów w wersji elektronicznej, gotowe do wykorzystania.
wydawca: Municipium
stara cena 85.05 PLN
72.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.40/6
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi jedną z ważniejszych regulacji prawnych określających zadania gmin w sferze świadczenia usług. Niniejsza książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących stosowania przepisów ustawy oraz aktów prawnych z nią związanych zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.
 
wydawca: LexisNexis
54.50
PLN
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!