TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 13
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
autor:
 • Zygmunt Ziobrowski
okładka
 • aktualna ocena: 1.94/6
 
Przedmiotem badań szczegółowych były miasta wojewódzkie: Kraków, Poznań, Rzeszów, miasta powiatowe: Będzin (woj. śląskie), Włoszczowa (woj. świętokrzyskie) oraz małe miasta: Gorzów Śląski (woj. opolskie), Pyzdry (woj. wielkopolskie).
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
 
Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące:
-zarysu historii budowy miast,
-modeli struktur przestrzennych,
-struktury przestrzennej miast i jej elementów,
-wewnętrznych i zewnętrznych relacji w systemach zurbanizowanych,
-wskaźników urbanistycznych.
40.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.28/6
Książka stanowi dodatkowy tom do 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH. Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.
29.40
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.06/6
Książka stanowi VIII tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH. Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.
24.15
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.74/6
Książka  stanowi IX tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.

Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na  naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja  miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i  duchowego oraz czynnik zrównoważonego  rozwoju.
24.15
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
Obszary wiejskie w Polsce stały się ważnym beneficjentem funduszy UE, co stwarza szanse na poprawę efektywności gospodarki i stymulowania przemian strukturalnych na obszarach wiejskich. Wymaga to jednak mądrego rządzenia, również poprzez właściwą politykę przestrzenną.
fragment wstępu
34.65
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Fragment wprowadzenia
W niniejszym poradniku przedstawiono przykłady opracowanych studiów z wydobyciem aspektów metodycznych ich sporządzania. Szerzej omówiono takie zagadnienia jak:
- podstawowe pojęcia używane w studium,
- charakterystyka prawna studium,
- problem gospodarki terenami w polityce przestrzennej gmin,
- standardy w polityce zagospodarowania przestrzennego,
- szacowanie potrzeb terenowych, a w tym tworzenie rezerw terenowych na cele realizacji polityki przestrzennej państwa na terenie gminy,
- uwarunkowania przyrodnicze,
- problematyka środowiska kulturowego ze szczególnym omówieniem zagadnień zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu,
- problematyka infrastruktury technicznej w Studium,
- problematyka komunikacyjna - rozpoznanie uwarunkowań komunikacji oraz kierunków rozwoju układu komunikacyjnego.
 
10.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.17/6
Fragment wstępu
Zadaniem tego poradnika jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych problemów związanych z formułowaniem ustaleń planów miejscowych jako przepisów gminnych.
Rozdział 1 jest poświęcony roli gospodarki przestrzennej w zarządzaniu gminą, instrumentom tej gospodarki i ich pozycji prawnej.
Rozdział 2 omawia proces sporządzania planu, role i zadania uczestników tego procesu oraz materiały wykorzystywane w tym procesie.
Rozdział 3 szczegółowo zaprezentowano przedmioty planów miejscowych określone przez ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i inne ustawy szczególne.
Rodział 4 jest poświęcony ustaleniu reguł dotyczących sposobu zapisu planów miejscowych.
Rozdział 5 omawia technikę redagowania ustaleń planów miejscowych jako przepisów gminnych.
W rodziałe 6 podano szereg przykładów zapisu planów miejscowych.
 
10.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.28/6
Zespół redakcyjny w niniejszej książce podjął tematykę jakości przestrzeni miejskiej - metod i mierników jej oceny. Publikacja zawiera również wyniki syntetycznej oceny przestrzeni dużych miast w Polsce.
Część 1 zawiera propozycje podejścia do badania jakości przestrzeni dużych miast metodami kartograficzno - statystycznymi, zredagowane z nadzieją na krytyczne zainteresowanie badaczy przestrzeni miast oraz specjalistów zajmujących się planowaniem przestrzennym w skali miast i regionów, planowaniem gospodarczym i statystyką.
W części drugiej zaprezentowano wyniki oceny jakości przestrzeni miejskiej w dwóch przekrojach tj. z punktu widzenia atrakcyjności dla biznesu oraz atrakcyjności dla mieszkańców w oparciu o wybrany zestaw mierników sygnalnych z zastosowaniem metody modelowej.
12.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.88/6
Publikacja opracowana w ramach projektu wspieranego przez Brytyjski Fundusz Know How
Prezentowane opracowanie ma charakter przyczynkowy i zgodnie z intencją autorów, obok przezentacji poglądów dotyczących planowania regionalnego ma sformułować problemy i zachęcić do ich rozwiązywania. W opracowaniu przedstawiono następujące zagadnienia:
- przesłanki do metodyki planowania regionalnego,
- formułę planowania regionalnego określającą czym jest plan i czemu ma służyć,
- podstawowe dokumenty jakie powinny lub mogą być "produkowane" w procesie planowania regionalnego,
- procedurę formalno - prawną opiniowania i uchwalania planu regionalnego,
- organizację prac nad planem regionalnym,
- wybrane problemy podejmowane przez planowanie regionalne z rozróżnieniem stabilizatorów i zmiennych czynników rozwoju.
12.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
Fragment wstępu
Celem podstawowym niniejszej pracy podjętej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie była analiza, ocena i adaptacja różnych metod operacjonalizacji koncepcji planistycznych, a w efekcie końcowym opracowanie metodyki tworzenia planów i programów operacyjnych. Metodyki pozwalającej przejść w sposób płynny od określenia kierunków polityki przestrzennej do działań operacyjnych. Jest to problem wieloaspektowy, z których najważniejsze należą do dziedzin:
- szeroko rozumianego planowania przestrzennego,
- zarządzania i kierowania.
17.85
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.89/6
Wprowadzenie
Przemiany ustrojowe, dokonujące się na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia w naszym kraju wymagają zasadniczej zmiany podejścia w wielu dziedzinach życia społeczno - gospodarczego. Należy do nich w pierwszym rzędzie gospodarka przestrzenna, z natury swej wymagająca perspektywicznego spojrzenia oraz ścisłej koordynacji działań podejmowanych w zróżnicowanej skali - a stanowiąca obecnie sferę zadań własnych samorządów różnych szczebli.
Niezbędne jest więc stałe śledzenie pojawiających się w tej dziedzinie problemów i także doskonalenie metod ich rozpoznawania i rozwiązywania, które jest w stanie zapewnić spójność działań podejmowanych w polskiej przestrzeni przez niezależne podmioty.
12.60
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.08/6
Książka jest kompendium wiedzy o aktualnym stanie prawnym regulującym działania w sferze gospodarki przestrzennej. Autorzy książki w sposób praktyczny i przystępny analizują aktualny stan prawny i przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z procesami zachodzącymi w gospodarce przestrzennej.
47.25
PLN
szczegóły więcej     
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!