Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_d68148bc958bc99a962ba28121b2fc78, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c5829473' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c5837324' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c5837db6' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c5882c4c' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c589d00d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c58e1a23' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c58e8c8a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c58ee8e0' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c59188d3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c5934b58' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823c596ba18' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
autor: Praca zbiorowa
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 90
strona:   / 5
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
autor:
 • Praca zbiorowa
okładka
 • aktualna ocena: 1.85/6
 • Witold Werner: Rewitalizacja stale aktualna
 • Marek Bryx: Rewitalizacja przestrzeni akademickiej
 • Wiesław Wańkowicz: Podmiotowe uczestnictwo mieszkańców w procesie rewitalizacji – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
 • Krzysztof Skalski: Rola wsparcia publicznego w procesach rewitalizacji na przykładach krajów europejskich
 • Alina Muzioł-Węcławowicz: Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji śródmieść
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.20/6
SPIS TREŚCI
Wojciech Jarczewski:
Regionalne polityki rewitalizacji – wnioski okresu programowania 2014-2020

Magdalena Staniszkis:
Rewitalizacja i zrównoważony rozwój miasta – przemiany Warszawy po 1990 r.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowski, Aleksandra Jadach-Sepioło,Tomasz Zegar:
Rewitalizacja w Warszawie - doświadczenia i perspektywy

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann:
Rewitalizacja Powiśla w Warszawie. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne a percepcja zachodzących zmian

Anna Jeziorska:
Rewitalizacja fragmentów obszarów śródmiejskich w wybranych miastach europejskich

Anna Rembowicz-Dziekciowska:
Kultura i działalność twórcza potencjalnym motorem rewitalizacji przestrzeni publicznych starego miasta w Bydgoszczy

Ewa Wojtoń:
Nowa funkcja w starych murach – rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję na wybranych przykładach

Beata Nowogońska:
Diagnostyka jako etap rewitalizacji na przykładzie zespołu zabytkowych kamienic w Kożuchowie

Marek Gachowski:
Centrum handlowe Agora w Bytomiu jako przykład rewitalizacji XIX-wiecznej struktury kwartałowej

Dariusz Gaweł:
Detal urbanistyczny w rewitalizowanych przestrzeniach publicznych polskich miast
25.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.96/6
 

Polecane przez redakcję RegioPortalu Vademecum dyrektora szkoły 2018/2019

W przypadku zamówień składanych przez szkoły lub inne instytucje publiczne kalendarze standardowo wysyłamy z fakturą z odroczonym terminem płatności. ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ mailowo na adres obsluga@regiobooks.pl
Praktyczny KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019, dzięki któremu każdy dyrektor bez trudu zorganizuje swoją pracę!
Najlepszy na rynku kalendarz stworzony na potrzeby dyrektorów szkół wszystkich poziomów. Posiada przejrzyste, wygodne do użytku kalendarium obejmujące okres od sierpnia 2018 do sierpnia 2019 włącznie. Kalendarz Dyrektora Szkoły zawiera aktualną, praktyczną część informacyjno-merytoryczną. Specyfiką Vademecum jest niespotykany w innych opracowaniach obszerny zbiór teleadresowy organizacji działających na rzecz oświaty oraz udzielających różnorodnej pomocy, m.in. stypendialnej, socjalnej, prawnej, pedagogicznej.
Kalendarz Dyrektora Szkoły dostępny jest w kolorach: granat i fuksja.
wydawca: Municipium
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.95/6
 
Jubileusz XX lat istnienia regionalnych izb obrachunkowych - trwałego elementu polskiej rzeczywistości ustrojowej - jest odpowiednim momentem na podsumowanie ich funkcjonowania, zarówno z historycznego, jak i doktrynalnego punktu widzenia, poprzez odpowiedzi na pytania podstawowe: o ich ustrojowa pozycje, role w systemie finansów publicznych, charakter wykonywanych zadań (nadzorczych, kontrolnych, opiniodawczych i szkoleniowych), jak również z perspektywy bardzo praktycznej, czyli wykładni aktualnie obowiązujących przepisów.
stara cena 59.00 PLN
49.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
Jerzy Adamski: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie – działalność w latach 2002-2010. Uwarunkowania i kierunki rozwoju
Witold A. Werner: Sterowanie rozwojem przestrzennym i budownictwem – refleksje historyczne
Hanka Zaniewska: Monitoring mieszkaniowy jako przykład badań ciągłych nad mieszkalnictwem w IRM
Adam Kowalewski: Koncepcja europejskiego monitoringu zagadnień mieszkalnictwa
Wiesław Wańkowicz: Rozwój miast – spójność, integracja, rewitalizacja
Grażyna Korzeniak: Zintegrowane planowanie rozwoju miast – propozycja modelu
15.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.80/6
Unia Europejska wraz z rozszerzeniem o kraje Europy Środkowej i Wschodniej zyskała nowych sąsiadów. W związku z tym jednym z jej priorytetów stało się stworzenie względnie spójnej polityki wobec nowych państw sąsiedzkich i niedopuszczenie do powstania nowych podziałów w Europie, a także stworzenie takich form integracji i współpracy regionalnej, aby zapewnić stabilność polityczną, rozwój gospodarczy oraz zmniejszyć nierówności społeczne.
wydawca: Elipsa
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
Główne zagadnienia zawarte w publikacji:
- Przegląd systemów zarządzania obszarami metropolitalnymi w literaturze przedmiotu
- Charakterystyka stanu i relacji w obszarach metropolitalnych na przykładzie metropolii monocentrycznej – Krakowskiego Obszaru metropolitalnego
- Charakterystyka stanu i relacji w obszarach metropolitalnych na przykładzie metropolii policentrycznej „Silesia”
- Obszary metropolitalne w krajowych i regionalnych dokumentach planistycznych
- Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych
- Podstawy prawne planowania i instrumenty gospodarki przestrzennej na obszarach metropolitalnych
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.10/6
W opracowaniu przedstawiono podstawowe koncepcje, pojęcia i metody znormalizowanej metodyki modelowania informacji geograficznej. Dokonano przeglądu najważniejszych norm międzynarodowych i europejskich w tej dziedzinie. Omówiono również podstawy projektowania i implementacji systemów geoinformacyjnych oraz problematykę usług sieciowych.
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
 
Struktura społeczna to układ relacji między kategoriami społecznymi, instytucjami i ludźmi, przy czym dominującym aspektem tego układu jest jego wymiar hierarchiczny, który można określić mianem stratyfikacji społecznej. W książce tej przedstawiamy: standardowe wskaźniki pozycji społecznej i przynależności klasowej, możliwości ich wykorzystania i problemy, które badacz powinien brać pod uwagę, dokonując wyboru między wskaźnikami; sposoby mierzenia nierówności, które są najczęściej utożsamiane z hierarchicznym wymiarem usytuowania w strukturze społecznej; kwestie pomiaru otwartości i ostrości barier społecznych ze szczególnym uwzględnieniem barier ruchliwości międzypokoleniowej, doboru małżeńskiego i wyboru bliskich znajomych; modele wielopoziomowe stosowane w odniesieniu do zjawisk z różnych poziomów struktury społecznej; sposoby analizy mechanizmów stratyfikacji i spójności społecznej na poziomie jednostek; metody sprawdzania porównywalności wskaźników w analizach porównawczych między krajami; problematykę badań ewaluacyjnych, których celem jest ocena oddziaływania interwencji publicznych.
wydawca: Scholar
stara cena 45.15 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.40/6
Książka jest próbą określenia miejsca, roli wsi i rolnictwa w strukturach i przemianach głównie ekonomicznych zachodzących współcześnie w Polsce. Poruszono problemy związane z kreowaniem polityki rolnej, wskazując na niedostateczne uwzględnianie jej wiejskiego komponentu, co w efekcie sprawia, że ma ona przede wszystkim rolniczy wymiar sektorowy.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.40/6
Witold A. Werner: Konsekwencje trendów urbanizacyjnych
Anna Augustyn: Polityka miejska w Polsce w świetle polityki spójności EU na lata 2014-2010
Norbert Dąbkowski, Wanda Urbańska: Budownictwo mieszkaniowe w gminach otaczających wybrane miasta
Grzegorz Gawron: Od socrealizmu do postmodernizmu w godzinę. Tyskie próby obłaskawienia eklektycznej przestrzeni miejskiej
Paweł Adamiec, Ewa Trzaskowska: Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina oraz wytyczne do jej kształtowania
15.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.95/6
 
W przypadku zamówień składanych przez urzędy / lub inne instytucje publiczne kalendarze wysyłamy z fakturą z odroczonym terminem płatności. ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ TELEFONICZNIE / FAXEM 22 725 42 40 lub mailowo na adres obsluga@regiobooks.pl
VADEMECUM Samorządu Terytorialnego z kalendarzem na 2013 rok umożliwia posiadanie wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu. To doskonałe narzędzie pracy dla radnych, pracowników urzędu i partnerów samorządu.
Najlepszy na rynku kalendarz dla pracowników Samorządu stworzony w odpowiedzi na ich potrzeby. Vademecum posiada przejrzyste, wygodne do użytku kalendarium obejmujące okres od stycznia 2013 do grudnia 2013 włącznie. Specyfiką Vademecum Samorządu Terytorialnego jest niespotykany w innych opracowaniach obszerny zbiór teleadresowy instytucji takich jak: ministerstwa, sejm, senat, instytucje centralne, sądy, regionalne i krajowe izby, organizacje samorządowe oraz wiele innych.
Dostępne kolory: bordowy, zielony, granatowy
wydawca: Municipium
stara cena 46.00 PLN
39.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.81/6
Witold A Werner: Da capo al fine
Witold A Werner: Cele mieszkalnictwa a demografia
Maciej Cesarski: Podejście ekonomiczne w polskim mieszkaniowym piśmiennictwie lat transformacji
Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałata: Partycypacja społeczna w zarządzaniu procesami rewitalizacji
Magdalena Wdowicka, Lidia Mierzejewska: Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym stref podmiejskich jako efekt braku zintegrowanego systemu planowania (na przykładzie strefy podmiejskiej Poznania)
Maciej J Nowak, Paweł Kreja: Decyzje o środowiskowych uwarunkowania w rozwoju lokalnym gmin województwa zachodniopomorskiego położonych w strefie oddziaływania dużego miasta
15.75
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.08/6
 
CZĘŚĆ PIERWSZA. SEMINARIUM SZKOŁY NAUKOWEJ HABITAT ’10 - WYBRANE REFERATY

CZĘŚĆ DRUGA. WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE SZKOŁY NAUKOWEJ HABITAT ’ 10 - HABITATY ZRÓWNOWAŻONE

CZĘŚĆ TRZECIA. WYBRANE PROJEKTY KONCEPCYJNE STUDENTÓW V ROKU Z PRZEDMIOTU WYBIERALNEGO: HABITAT
34.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
Przedstawione w niniejszej publikacji opracowania są pokłosiem konferencji naukowej. Znajdują się tu opracowania autorstwa zarówno przedstawicieli sektora nauki, jaki i samorządów lokalnych i przemysłu. Publikacja została podzielona na trzy grupy tematyczne.
Pierwsza grupa obejmuje zagadnienia związane ze współpracą gmin i powiatów w realizacji lokalnych projektów rozwojowych. Zaprezentowano w niej m.in. rolę władz samorządowych gmin w planowaniu i zarządzaniu lokalnych projektów rozwojowych, uwarunkowania społeczne i gospodarcze projektów rozwoju – przykład foresightu regionalnego, doświadczenia małego miasta w prowadzeniu projektów rozwojowych, znaczenie kapitału innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego.
47.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Polecane przez redakcję RegioPortalu Vademecum dyrektora szkoły 2018/2019
W przypadku zamówień składanych przez szkoły lub inne instytucje publiczne kalendarze standardowo wysyłamy z fakturą z odroczonym terminem płatności. ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ mailowo na adres obsluga@regiobooks.pl
Praktyczny KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019, dzięki któremu każdy dyrektor bez trudu zorganizuje swoją pracę!
Najlepszy na rynku kalendarz stworzony na potrzeby dyrektorów szkół wszystkich poziomów. Posiada przejrzyste, wygodne do użytku kalendarium obejmujące okres od sierpnia 2018 do sierpnia 2019 włącznie. Kalendarz Dyrektora Szkoły zawiera aktualną, praktyczną część informacyjno-merytoryczną. Specyfiką Vademecum jest niespotykany w innych opracowaniach obszerny zbiór teleadresowy organizacji działających na rzecz oświaty oraz udzielających różnorodnej pomocy, m.in. stypendialnej, socjalnej, prawnej, pedagogicznej.
Kalendarz Dyrektora Szkoły dostępny jest w kolorach: granat i fuksja.
wydawca: Municipium
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.54/6
1. Witold Werner: Cykle rewitalizacyjne aglomeracji
2. Wiesław Wańkowicz: Wykluczenie społeczne - aspekt przestrzenny i rola planowania przestrzennego
3. Ivan Tosics: Dilemmas of integrated area-based urban renewal
4. Heidrun Feigelfeld: Spatial Planning + Revitalisation of Socially Excluded Zones. Sustainable success or hope?
5. Elżbieta Ryńska: Zapewnienie jakości życia w przestrzeni zurbanizowanej
6. Hanka Zaniewska: Plan generalny zagospodarowania przestrzennego Torunia z lat 30. XX w. Wizja czy realizacja idei zrównoważonego rozwoju?
7. Agnieszka Labus: Starzejące się społeczeństwa XXI wieku w zrównoważonym rozwoju miast
8. Ewa Trzaskowska: Przyrodnicze uwarunkowania modernizacji osiedli mieszkaniowych
9. Teresa Mądry, Krzysztof Słysz: Powierzchnie biologicznie czynne w planowaniu przestrzennym miast
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
 
Administracja publiczna stanowi interesujące pole badawcze dla przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Na taki stan rzeczy składa się niezmiernie duża liczba zjawisk, koncepcji i uwarunkowań, w jakich proces administrowania jest realizowany.
stara cena 42.00 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
1. Witold Werner: Polityka a realia mieszkaniowe 5
2. Hanka Zaniewska, Maria Thiel: Polskie mieszkaniowe obszary problemowe i ich usytuowanie w przestrzeni miasta 7
3. Jan Korniłowicz, Beata Uchman: Aspekty społeczne, ekonomiczne, techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych 19
4. Maciej Cesarski: Ewolucja zachodniej społecznej polityki mieszkaniowej na przykładzie Francji 29
19.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.10/6
Witold Werner: Urbanistyka a urbanizacja
Krzysztof Zgud: Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju UE i strategii krajowych
Maciej Cesarski: Modele i warunki mieszkaniowe w powojennej zachodniej oraz środkowej Europie
Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak: Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na rynek pracy w woj. śląskim
Katarzyna Zielonko-Jung: Zjawiska aerodynamiczne a kształtowanie budynków i przestrzeni miejskich
Adam Senetra: Infrastruktura rowerowa w strukturach zurbanizowanych w świetle badań sondażowych i przepisów prawa
26.25
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
strona:   / 5
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_d68148bc958bc99a962ba28121b2fc78, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_d68148bc958bc99a962ba28121b2fc78, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0