TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 17
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
autor:
 • Bohdan Jałowiecki
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Książka traktuje o czytaniu, ale także o pisaniu i wytwarzaniu przestrzeni. Opisuje także przemiany znaczeń przestrzeni pod wpływem zmian, które możemy współcześnie obserwować pod presją globalizacji, wszechwładzy kapitału i komercji alienujących człowieka i przekształcających ludzi w „samotny tłum” wielkich miast.
stara cena 55.00 PLN
49.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.83/6
 
Choć Autorzy prezentowanej książki stosują rozmaite perspektywy teoretyczne i dyscyplinarne, to jednak ich teksty łączy zainteresowanie "fenomenologią kryzysu" - tym jak ludzie działający w swoich mikroświatach społecznych starają się przetrwać w warunkach kryzysu i nadać im sens. Kryzys może więc być źródłem rozlicznych nadziei ludzi weń uwikłanych i szansą na odnowę ich życia, uzyskania głębszego wglądu w naturę rzeczywistości społecznej oraz ulepszenia jej struktur.
wydawca: Scholar
stara cena 25.20 PLN
21.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.91/6
 
Książka poświęcona jest peryferiom i pograniczom rozumianym zarówno dosłownie - jako przestrzenie zdefiniowane geograficznie i politycznie, jak i metaforycznie - jako obszary przenikania się wpływów kulturowych i towarzyszące im stany umysłu. W myśli współczesnej coraz większego znaczenia nabiera kondycja pograniczna, czyli płynny proces bycia pomiędzy określonymi przestrzeniami, pozycjami czy sytuacjami społecznymi.
wydawca: Scholar
stara cena 33.60 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej "obcych". Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzima się starzeje, a młodzi nie wykazują ochoty do podejmowania prac uciążliwych i brudnych. Akceptuje się obecność "obcych", pod warunkiem że nie rzucają się oni w oczy. Nieliczni w Polsce muzułmanie nie wyróżniają się strojem, nie są więc przedmiotem ataków; inaczej jest z osobami czarnoskórymi, które często spotykają się z agresją słowną lub fizyczną.
wydawca: Scholar
stara cena 28.35 PLN
25.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.83/6
 
Przestrzeń, w której żyjemy, nie jest tworem natury, lecz dziełem na wskroś ludzkim, przez ludzi wytworzonym w sposób uwarunkowany czynnikami przyrodniczymi, społecznymi i kulturowymi. Wytworzone są wsie, miasta, pola uprawne i fabryki, kanały, mosty, drogi, lotniska. Przestrzeni naturalnych, dziewiczych, nieskażonych ręką ludzką jest coraz mniej, a jeżeli są, to na "krańcach Ziemi" poza obszarami stałego zamieszkiwania ludzi. Lecz i tam jest widoczne zanieczyszczenie powietrza, zwiększone promieniowanie, zachwianie równowagi ekologicznej. O tym, jak w istocie wytwarzana jest przestrzeń, decydują zarówno warunki środowiska naturalnego, sposób produkcji, układ władzy, jak i "model świata" danego społeczeństwa. Przy takim rozumieniu tego procesu możliwa jest zarówno analiza konfliktów interesów działających w przestrzeni podmiotów, jak i ekspresji siły kreacyjnej jednostek. Przy czym owa siła kreacyjna nie musi być wyłącznie udziałem architektów czy urbanistów, albowiem można zasadnie stwierdzić, że autorem Wersalu był raczej Ludwik XIV niż Le NĂ´tre i Le Vau.
wydawca: Scholar
stara cena 44.10 PLN
39.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.06/6
Dla mnie - piszesz droga Czytelniczko Okruchów - większym wyzwaniem byłoby zdecydować, z jakiej perspektywy opisywać poszczególne, ważne dla mnie miasta. W Twoich Okruchach też to widać. Czytam więc Twoje Okruchy i głównie na to pytanie szukam odpowiedzi. Gdzie jest Twoje miejsce? Bo widać, że te miejsca bardzo się różnią. I tak chyba jest. Weronika Ślęzak-Tazbir
wydawca: WSIiZ
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.21/6
 
Coraz częściej pojawia się pytanie, czy metropolia jest jeszcze miastem, czy też zupełnie inną forma osadniczą. Miasto było zwarte i miało wyraźne granice, metropolia rozlewa się szeroko w przestrzeni. Miasto było zbiorowością obywateli, metropolia zaś jest zbiorem jednostek, konsumentów i użytkowników. Miasto było powiązane z regionem, metropolia  z innymi metropoliami położonymi nieraz na innych kontynentach.
wydawca: Scholar
stara cena 30.98 PLN
26.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
 
Procesy społeczno-polityczne i ekonomiczne zachodzące obecnie w Polsce nie mają już tak radykalnego charakteru jak budowa ustroju demokracji wolnorynkowej i przystąpienie do Unii Europejskiej. Najważniejszym ich aspektem był dokonujący się w ostatnich latach stopniowy wzrost gospodarczy i związana z nim poprawa warunków bytu. Zbyt wcześnie jest jeszcze na stwierdzenie czy te dwa procesy uległy tylko spowolnieniu, czy wręcz zahamowaniu lub nawet odwróceniu w wyniku ostatniego światowego kryzysu finansowego.
wydawca: Scholar
stara cena 42.00 PLN
37.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.92/6
 
Ludzie zapisują przestrzeń miasta swoimi wyobrażeniami, marzeniami o harmonii i pięknie, chcą także rozpoznawać w niej siebie. Choć rzeczywistość – uwikłana w bylejakość i nieciągłość czasu – odbiega od tych marzeń, usiłujemy odnaleźć w niej sens. I odnajdujemy go – dzięki metaforom, ironii, porównaniom, krytyce, a także zachwytowi, również nad tym, co na pierwszy rzut oka na zachwyt nie zasługuje. Jak poruszać się w przestrzeni miasta, gdzie piękno sąsiaduje z brzydotą, gdzie kody lokalne nakładają się na uniwersalne, gdzie kolejne warstwy historyczne tworzą trudny przedmiot poznawczych i emocjonalnych wykopalisk? Autorzy Szaty informacyjnej miasta poszukują odpowiedzi na te pytania.
wydawca: Scholar
stara cena 31.50 PLN
28.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
 
Od tego, jak społeczności lokalne wykorzystują, a także kreują zasoby, zależy nie tylko ich sytuacja, lecz także szanse modernizacyjne całego kraju. Mikroregion Gołdap leży na granicy Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej i zdaniem niektórych skazany jest na peryferyjność. Jednak jakby na przekór temu od początku lat 90. minionego wieku realizowana jest w nim śmiała wizja rozwoju.
Książkę Społeczność na granicy można czytać jak opowieść o małym mieście położonym na styku dwóch światów, ale również jak opowieść o Polsce – jej szansach w otwartej przestrzeni europejskiej.
wydawca: Scholar
stara cena 39.90 PLN
35.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.21/6
 
Książka jest dziełem Autorów wywodzących się z trzech dyscyplin naukowych: antropologii kulturowej, geografii i socjologii. Jest to więc praca interdyscyplinarna, której wspólny mianownik stanowi Warszawa. Zamysł jest jednak szerszy, ponieważ na konkretnym przykładzie Autorzy chcieli odpowiedzieć na pytanie: czyje jest współczesne miasto, do którego należą ulice i place, jaki jest zakres prywatyzacji przestrzeni? Czy istnieją jeszcze obywatele miasta, czy tylko jego użytkownicy? Czy miasto należy jeszcze do jego mieszkańców, czy tylko do wielkich korporacji i deweloperów, których działalności przyglądają się biernie bezsilne i nieudolne władze miasta.
wydawca: Scholar
stara cena 39.90 PLN
35.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.42/6
 
Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku jest książką dość niezwykłą, i to nie tylko dlatego, że składają się na nią teksty Autorów reprezentujących dwanaście dyscyplin zajmujących się miastem, lecz przede wszystkim dlatego, że jest już trzecią taką publikacją od 1969 roku. Czytelnik, który zada sobie trud dotarcia do poprzednich edycji Miasta jako przedmiotu badań naukowych, będzie mógł prześledzić zmiany zachodzące w teorii i metodach badawczych, jednym słowem – w perspektywie oglądu miasta na przestrzeni blisko pięćdziesięciu lat. Tekst zamykający tom nawiązuje do poprzednich edycji, co umożliwia retrospektywne spojrzenie.
wydawca: Scholar
stara cena 35.07 PLN
31.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.28/6
Ogólnoświatowa konkurencja o inwestycje powoduje, iż to korporacje transnarodowe są w pozycji uprzywilejowanej względem większości regionów i gmin. To firmy wybierają najatrakcyjniejsze miejsca spośród wielu ofert. Można zarazem wskazać obszary, które są szczególnie ważne z punktu widzenia korporacji. Są to duże ośrodki miejskie, które dysponują m.in. dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi, wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą, licznymi instytucjami otoczenia biznesu, a w końcu dużym rynkiem zbytu.
wydawca: Scholar
21.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.47/6
 
Prezentowana książka, czwarty tom Wykładów z Socjologii, stanowi autorską próbę opisu dwóch fundamentalnych kategorii socjologicznych, jakimi są przestrzeń i miasto. Jest to wydanie drugie, zmienione i poprawione uznanego już podręcznika o tym samym tytule. Przedstawia szkoły naukowe, mistrzów i kontynuatorów, poczynając od klasycznej ekologii chicagowskiej. Ukazuje historyczne etapy rozwoju miast starożytnych i średniowiecznych, aglomeracje epoki industrialnej, miasto „socjalistyczne” i ponowoczesne metropolie.
wydawca: Scholar
stara cena 51.98 PLN
41.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
Gettoizacja przestrzeni miejskiej Autorzy tomu nazywają nasilające się zjawisko powstawania zamkniętych, strzeżonych osiedli mieszkaniowych i postępującej jednocześnie degradacji osiedli starych, głównie przemysłowych. Konsekwencją tego procesu jest powstawanie gett dobrobytu i ubóstwa, co zagraża spójności społecznej polskich miast.
wydawca: Scholar
29.40
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.06/6
Od miasta do metropolii – brzmi tytuł jednego z rozdziałów książki. Miasto – aglomeracja – metropolia: taka jest kolejność tego procesu. Jałowiecki swoją narrację prowadzi od finału do źródła – zaczyna od globalizacji, kończy na semiologii miasta. Współczesne metropolie z ich obywatelami (bo niekoniecznie mieszkańcami), przedstawicielami klasy metropolitalnej – kosmopolitycznymi i ateistycznymi, pragmatycznymi i aideologicznymi – to właśnie przestrzenie zrodzone w globalnym świecie. Fascynujące i niepokojące.
wydawca: Scholar
36.75
PLN
szczegóły więcej     
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!